Försäljningsvillkor

  • Hem

Försäljningsvillkor

Leveransvillkor

Fritt vårt lager.
Faktisk leveranskostnad debiteras alltid kunden om inget annat har angivits.

Priser

Om inte annat anges tillämpas priser i enlighet med gällande prislista. Ljus i Hus förbehåller sig rätten att justera priserna i enlighet med ändrade valutakurser eller liknande utan vidare avisering. Vid prisjusteringar gäller leveransdagens priser. På våra listpriser tillkommer moms och frakt samt emballage.

Betalningsvillkor

Efter godkänd kreditkontroll lämnar vi kredit enligt bedömning. Varor som levererats av oss förblir vår egendom till dess att vi erhållit full betalning för varor och leverans. Om vi inte kan lämna kredit skickas gods som standard på efterkrav. Ett alternativ är förskottsbetalning då vi kan lämna kassarabatt. Vid order större än 50 000:- erläggs 50% i förskott eller vid leverans. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med referensränta +8 % efter förfallodagen.

Ljus i hus fakturerar alltid varor efter att de har inkommit till vårt lager. Vi kan lagerhålla produkter i max 2 månader utan kostnad. Efter detta utgår en lagerkostnad på 500kr per pallplats per påbörjad månad.

Returer

Ljus i Hus tar inte emot returer utan skriftlig överenskommelse och med ifylld och godkänd retursedel. Varor äldre än 3 månader från leveransdatum behandlas ej. Icke standardvaror såsom ljuskällor, trafos, förbruknings-material etc, kan vi inte ta i retur.Varan ska vara i nyskick, komplett och förpackad i originalförpackning med yttre kartong som skydd. Följesedel eller faktura ska bifogas. Vid godkänd retur kommer en returavgift att tas ut med minst 25%. Frakter i samband med retur står kunden för. Frakten får ej beläggas med lösen.

Blir varan returnerad utan Ljus i Hus medgivande sker detta helt på
kundens egen risk. Ljus i Hus har följdaktligen inget ansvar för sådan vara.

Giltighetstid

En offert från Ljus i Hus är giltig i 1 månad om inte annat angivits.

Garanti

2 års garanti mot fabrikations- och materialfel. Garantin omfattar inte fel som uppstått genom ingrepp i produkten, felaktig inkoppling eller felaktigt/ ovarsamt handhavande.
Under garantitiden står vår verkstad, eller av oss anvisad verkstad, för reparationen. Vara som returneras för garanti-reparation skall vara väl emballerad. Inköpskvitto samt noggrant ifylld reklamationsblankett måste bifogas. Reklamationsblanketten skickas ut av Ljus i Hus. Ljuskällor och slitagedelar innefattas inte av garanti.
Ljus i Hus står ej för kostnader som uppkommer i samband med reklamation.

Transporter

Transporterna sker på mottagarens risk. Förkommet eller skadat gods reklameras av mottagaren till transportören.  Anmärkning ska ske direkt och noteras på fraktsedel, om skadan är synlig på emballage, innan sändningen kvitteras.  Skadeanmälan ska göras inom sju dagar till transportören.

Ljus i Hus är inte inblandade i denna process. Frakter i samband med retur står kunden för. Frakten får inte beläggas med lösen.

Godset ska kontrolleras och räknas direkt vid ankomst och reklameras inom
en 8-dagarsperiod.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ändra konstruktioner, dimensioner och beteckningar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vi ansvarar inte för eventuella indirekta skador som vinstbortfall, förhöjda kostnader på grund av försenat gods etc. Prislistan gäller ej för privata konsumenter – vi lämnar gärna uppgifter om lämplig återförsäljare, se även vår hemsida för mer information.

Annullering

Annullering eller rättning av order ska ske inom 24 timmar från det att ordererkännande har skickats. Vid annullering senare än 1 vecka efter beställning, av beställda men ej levererade standardvaror, kommer en annulleringskostnad att uttagas. Annulleringskostnaden är beroende på hur långt framtagningsprocessen avancerat, dock alltid minimiavgift på 1000 kr.