Jobbar

Hembesök


Vad är ett hembesök:

Hembesöket är cirka 1-1,5h och innefattar att vi först tittar på ert hem eller er trädgård. Pratar om förutsättningar, möjligheter, ger inspiration, idéer och konkreta råd.

Besöket vänder sig både till er som ska renovera, bygga om ert hus eller bygga nytt. Finns ert hus endast på ritbordet går det även att träffas hos oss på vårt kontor för att titta på ritningarna.

Så här går det till:

Hembesöket inleds med en rundvandring i ert hem eller er trädgård. Ni förklarar vad som fungerar bra respektive dåligt.

Efter rundvandringen sätter vi oss ner och går igenom bilder och annat material som ni förberett för att vi ska få en snabb bild av era önskemål och behov.

Vi sammanfattar därefter vad vi pratat om och skissar på en första belysningskiss. Skissen visar på ett förslag på ljusfördelning, armaturtyper.

Målsättningen är att ni ska ha fått svar på era frågor, lösningar på problem, nya idéer och massor av inspiration.

Förberedelser:

Att ni förbereder er väl inför vårt besök är viktigt för att ni ska få ut så mycket som möjligt av vårt besök.
 

Ritning/tomtplan
 

För utomhusprojekt:

Beställ en tomtkarta eller situationsplan från kommunen så att den finns till hands vid hembesöket. Beställning görs från kommunens kart- och mätavdelning eller från lantmäterimyndigheten. Det är bra om kartan är skalenlig, alt. rita själv. Ritningen ska vara så tydlig som möjlig, rita in det som finns på tomten, så som träd, gångar, murar/staket och uteplatser. Var noga med mått och avstånd eftersom detta är underlag för skisser och ritningar.

Gör inte anteckningarna på originalritningen.

För inomhusprojekt:

Tag fram en planritning över huset. Alt rita själv. Skissa in möbleringen i underlaget för skisser och ritningar.

Checklistan

Gå igenom checklistan som ett hjälpmedel för att sätta igång tankeprocessen och konkretisera era önskemål och behov. Maila gärna även checklistan till oss några dagar innan vårt besök så kan den från oss som besöker er gå igenom den i förväg.

Fundera över var och när du behöver ljus i ditt hem

Försök att föreställa er hur ni utnyttjar eller kommer att utnyttja rummen/trädgården och om ni har några särskilda krav som belysningen måste uppfylla. Är det aktuellt med ett styrsystem med förinställda ljusscener anpassade efter rummets olika funktioner eller är det tillräckligt med dimmer och/eller strömbrytare.

Titta på inspirationsbilder

Besök vår hemsida och titta på tidigare projekt för att få inspiration, välj ut några bilder som kan förmedla en känsla, karaktär eller stil som ni gillar.